רשתות אלחוטיות

רשתות (Wi-Fi)

כיום, הטכנולוגיה התפתחה עד לנקודה שבה רשתות אלחוטיות תופסות את מקומן של רשתות אלחוטיות או Wi-Fi. היתרון העיקרי של רשתות אלה הוא כי אין צורך להשתמש בכבלים כדי לחבר או לתקשר בין מחשבים. נתב אלחוטי יכול לחבר מספר גדול של מחשבים אחד לשני ובו זמנית  להתחבר לאינטרנט ללא

 וטים כלשהם. יתרון נוסף של רשתות מסוג זה, כאשר הן מוגדרת כראוי,הוא שרשתות Wi-Fi מאפשרות  גישה למחשבים רבים בו

זמנית ללא בעיות או הוצאות נוספות על תשתיות, שלא כמו בטכנולוגיית הכבלים.

DAF-תקשורת מציעה את השירותים הבאים:

- התקנה של רשתות אלחוטית ( WI FI )

- הגדלה של הרשתות הקיימות

- הגדרות רשתות

- התקנה ותצורה של נתבים אלחוטיים

- התקנה והגדרת התצורה של מודמים

- פתרון בעיות תפעוליות