DAF-תקשורת מציעה את השירותים הבאים:

- הרכבת תשתיות לפי בקשת  הלקוח

- עדכון של ציוד ,תיקון רכיבים פגומים, החלפת רכיבים פגומים

- התקנה ותצורה של כרטיסי מסך (AGP ו-PCIe)

- התקנה ותצורה של כרטיסי קול (PCI, USB ו-Firewire)

- התקנה והגדרה של מקלט כרטיסי טלוויזיה (PCI ו-USB)

- התקנה והגדרה של כרטיסי רשת (Ethernet ו-Wi-Fi)

- שדרוג רכיבים

- התקנה ושדרוג הזיכרון

- התקנה של כוננים קשיחים קוראי CD ו צורבי DVD

- התקנה של ציוד היקפי (מדפסות, סורקים, וכו ').

- החלפת ספקי כח

- בדיקה של לוחות אם

- הגדרות ה-BIOS

- אופטימיזציה של החומרה לשיפור הביצועים

- ניקוי פיזי של רכיבים פנימיים

- פתרונות לבעיות של חימום יתר וטמפרטורה